Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:41 Onsdag 2015-08-19 kl. 11:00

Onsdag 2015-08-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:41
Datum och tid: 2015-08-19 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Försvarsmaktsinformation - Fördjupad information om rapporterade incidenter
Generalmajor Micael Bydén, Flygvapenchef

2. Anmälningar

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Preliminärt tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 11.00

Bilagor