Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2014-11-13 kl. 10:00

Torsdag 2014-11-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6
Datum och tid: 2014-11-13 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Inför Europeiska unionens rådsmöte med försvarsministrarna den 18 november och rapport från informellt försvarsministermöte den 9–10 september
Information av Försvarsdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomster m.m.
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: MB

4. Höständringsbudget för 2014
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2014/15:2
Föredragande: ML

5. EU-frågor

6. Anmälningar

7. Kanslimeddelanden

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 november 2014 kl. 10.30

Bilagor