Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:7 Fredag 2014-11-14 kl. 09:00

Fredag 2014-11-14 kl. 09:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7
Datum och tid: 2014-11-14 09:00
Plats: RÖ5-32

1. Inför Europeiska unionens rådsmöte med försvarsministrarna den 18 november
Information av Försvarsdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 november 2014 kl. 11.00

Bilagor