Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:8 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8
Datum och tid: 2014-11-18 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Försvarspolitiskt samarbete
Presentation av utredningen om Försvarspolitiskt samarbete - effektivitet, solidaritet, suveränitet
Ambassadör Tomas Bertelman

2. Kl. 11.30 Myndighetsinformation
Generaldirektör Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Generaldirektör Lena Jönsson, Kustbevakningen (KBV)

3. Justering av protokoll

4. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Beredning
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: MB

5. Beslut om ledamöter till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

6. EU-frågor

7. Beslut om utskottssammanträde under arbetsplenum i kammaren

8. Nominering av kandidat till IPU-konferens i Vietnam

9. Anmälningar

10. Kanslimeddelanden

11. Rapporter

12. Övriga frågor

13 Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 november 2014 kl. 12.00

Bilagor