Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:9 Torsdag 2014-11-20 kl. 12:00

Torsdag 2014-11-20 kl. 12:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9
Datum och tid: 2014-11-20 12:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Uppföljning av riksdagens senaste försvarspolitiska beslut
Beslut om uppdrag

3. EU-frågor

4. Anmälningar

5. Kanslimeddelanden

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 november 2014 kl. 10.00

Bilagor