Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:1 Onsdag 2015-09-23 kl. 16:30

Onsdag 2015-09-23 kl. 16:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1
Datum och tid: 2015-09-23 16:30
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet
Återrapport från EU:s informella försvarsministermöte den 2 och 3 september 2015 och information om Joint Expeditionary Force (JEF) och eventuellt bidrag till styrkan Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. EU-frågor

3. Anmälningar

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 11.00

Bilagor