Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10
Datum och tid: 2015-12-01 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Justering
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: MB, ML, KH

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU1 Försvar och samhällets krisberedskap, onsdagen den 16 december

4. EU-frågor

5. Anmälningar

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Kl. 11.30 Information från Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist
Ämnesrådet Tommy Åkesson
Politiskt sakkunnige Annelie Gregor
Pressekreterare Marinette Nyh Radebo

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 december 2015 kl. 09.30

Bilagor