Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-12-03 kl. 09:30

Torsdag 2015-12-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11
Datum och tid: 2015-12-03 09:30
Plats: RÖ5-32

1. Information om Kustbevakningens flyktinginsatser i Medelhavet
Anders Kjaersgaard, överdirektör/stf generaldirektör
Dan Thorell, chef för räddningstjänst- och sjöövervakningsavdelningen

2. Kl. 10.00 Information från Justitiedepartementet
dels inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) om EU:s direktiv för nät- och informationssäkerhet (NIS)
dels särskild information om EU:s arrangemang för integrerad politisk krishantering (IPCR)
Statssekreterare Ann Linde
Ämnesråd Kristina Holmgren
Departementssekreterare Tor-Björn Åstrand
Departementssekreterare Sophia Busk

3. Justering av protokoll

4. Kommissionens arbetsprogram 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2015) 610
Föredragande: KH

5. EU-frågor

6. Anmälningar

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 december 2015 kl. 12.45

Bilagor