Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-12-08 kl. 12:45

Tisdag 2015-12-08 kl. 12:45

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12
Datum och tid: 2015-12-08 12:45
Plats: Förstakammarsalen

Öppen utfrågning Om krisen eller kriget kommer – en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap


Bilagor