Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13
Datum och tid: 2015-12-10 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Statens haverikommission
Generaldirektör Hans Ytterberg
Stf generaldirektör Jonas Bäckstrand
Avdelningschef Peter Swaffer

2. Kl. 10.30 Information om Utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor (SOU 2014:82)
Johan Franson, utredare

3. Justering av protokoll

4. Kommissionens arbetsprogram 2016 (FöU2y)
Beredning och ev. justering
KOM(2015) 610
Föredragande: KH

5. EU-frågor

6. Anmälningar

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 januari 2016 kl. 11.00

Bilagor