Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2015-12-17 kl. 08:30

Torsdag 2015-12-17 kl. 08:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14
Datum och tid: 2015-12-17 08:30
Plats: RÖ5-30 (UU:s sessionssal)

1. Svenskt stöd till Frankrike enligt artikel 42.7 fördraget om Europeiska unionen
Information (tillsammans med utrikesutskottet)
Utrikesminister Margot Wallström, Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet
Polstabschef Kerstin Olsson, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Inger Buxton, Utrikesdepartementet
Politiskt sakkunniga Annelie Gregor, Försvarsdepartementet
Pressekreterare Marinette Nyh Radebo, Försvarsdepartementet

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 januari 2016 kl. 11.00

Bilagor