Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15
Datum och tid: 2016-01-19 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om Hemvärnet
Rikshemvärnschef Roland Ekenberg

2. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

3. EU-frågor

4. Anmälningar

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 januari 2016 kl. 10.00

Bilagor