Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16
Datum och tid: 2016-01-21 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsmakten
Överbefälhavare general Micael Bydén

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 11.00Bilagor