Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17
Datum och tid: 2016-01-26 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Beredning
Skr. 2015/16:70 och motioner
Föredragande: ML

3. EU-frågor

4. Anmälningar

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 januari 2016 kl. 10.00

Bilagor