Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2
Datum och tid: 2015-10-13 11:00
Plats: RÖ5-32

Föredragningslista

1. Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten (FöU2)
Beredning
Skr. 2014/15:142
Föredragande: ML

4. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna m.m.
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: MB

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: ML

6. Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Skr. 2014/15:146 och motioner
Föredragande: ML

7. EU-frågor

8. Reseberättelse
Utskottets delegationsresa till Brasilien

9. Matchpoints seminarium om säkerhet och styrning i det globaliserade Arktis den 12–13 november 2015, Århus universitet, Danmark
Beslut om ev. deltagande

10. Anmälningar

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 oktober 2015 kl. 10.00

Bilagor