Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20
Datum och tid: 2016-02-04 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Statskontoret om rapporten Reformeringen av försvarslogistiken (2015:11)
Generaldirektör Ingvar Mattson
Projektledare Katarina Johansson

2. Kl. 10.30 Information av Försvarets materielverk (FMV) om reformeringen av försvarslogistiken och om radarsystemet ArtE 740
Överdirektör Dan Ohlsson
Chefen ledningsstaben Marie Holmberg
Teknisk chef Lars Burström
Projektledare Magnus Aronsson

3. Justering av protokoll

4. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:70 och motioner
Föredragande: ML

5. EU-frågor

6. Anmälningar

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 februari 2016 kl. 11.00Bilagor