Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21
Datum och tid: 2016-02-09 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Beredskap för kris och krig (FöU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ML

3. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:70 och motioner
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 februari 2016 kl. 10.00Bilagor