Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:23 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23
Datum och tid: 2016-02-23 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsmakten
Överbefälhavare general Micael Bydén

2. Justering av protokoll

3. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Justering
Skr. 2015/16:70 och motioner
Föredragande: ML

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet , torsdagen den 3 mars

5. Skydd för geografisk information (FöU6)
Justering
Prop. 2015/16:63
Föredragande: LF

6. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU6 Skydd för geografisk information, torsdagen den 3 mars

7. EU-frågor

8. Anmälningar

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 februari 2016 kl. 10.00

Bilagor