Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24
Datum och tid: 2016-02-25 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm - viktigt för människors trygghet (RiR 2015:11)
Susanne Ackum, riksrevisor
Dimitrios Ioannidis, revisionsdirektör
Gunilla Lundquist, revisionsdirektör

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm (FöU4)
Beredning
Skr. 2015/16:50 och motion
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 11.00

Bilagor