Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25
Datum och tid: 2016-03-01 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Beredskap för kris och krig (FöU7)
Justering
Motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU7 Beredskap för kris och krig, onsdagen den 16 mars

3. Information av Försvarsmakten
Generaldirektör Peter Sandwall
T.f. insatschef konteramiral Anders Grenstad

4. Utbildning i digitala mötestjänsten
Riksdagsförvaltningens it-avdelning

5. Justering av protokoll

6. EU-frågor

7. Anmälningar

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 mars 2016 kl. 10.00

Bilagor