Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00

Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26
Datum och tid: 2016-03-03 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Ekonomistyrningsverket (ESV) med anledning av rapporten Anslagsfinansiering av Försvarets materielverk (ESV-rapport 2015:59) m.fl. rapporter
Generaldirektör Mats Wikström

2. Kl. 10.40 Information av Försvarsmakten

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Anmälningar

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 11.00Bilagor