Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27
Datum och tid: 2016-03-08 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Justitiedepartementet inför ministerrådet (allmänna rådet) den 15 mars 2016
Statssekreterare Ann Linde

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm (FöU4)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:50 och motion
Föredragande: ML

4. EU-frågor
– Delegater till den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken den 6–8 april 2016 i Haag

5. Anmälningar

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 mars 2016 kl. 10.00

Bilagor