Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-03-15 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28
Datum och tid: 2016-03-15 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Genomförande av det omarbetade direktivet om
explosiva varor
(FöU11)
Beredning
Proposition 2015/16:94 och motioner
Föredragande: ML

3. Anmälningar

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 mars 2016 kl. 11.00

Bilagor