Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3
Datum och tid: 2015-10-20 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsmakten
Överbefälhavare general Micael Bydén
ÖB Polad Ditte Egnell
ÖB MA överste Niclas T Karlsson

2. Justering av protokoll

3. Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism (FöU1y)
Beredning
Skr. 2014/15:146 och motioner
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 10.00

Bilagor