Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:30 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30
Datum och tid: 2016-03-22 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl.

2. Justering av protokoll

3. Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (FöU9)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:116
Föredragande: MB

4. Genomförande av det omarbetade direktivet om
explosiva varor (FöU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:94 och motioner
Föredragande: ML

5. EU-frågor

6. Anmälningar

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 april 2016 kl. 11.00

Bilagor