Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31
Datum och tid: 2016-04-05 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Information från Försvarsmakten och Migrationsverket om Afghantolkarna m.fl.
Konteramiral Anders Grenstad, Tillförordnad insatschef, Försvarsmakten
Carin Bratt, Chefsjurist, Försvarsmakten
Generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket

2. Information från Försvarsmakten
Konteramiral Anders Grenstad, Tillförordnad insatschef, Försvarsmakten
Carin Bratt, Chefsjurist, Försvarsmakten

3. Information om utredningen att se över straffbestämmelserna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Professor Petter Asp, utredare

4. Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (FöU9)
Justering
Prop. 2015/16:116
Föredragande: MB

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU9 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, torsdagen den 14 april

6. Justering av protokoll

7. Genomförande av det omarbetade direktivet om
explosiva varor (FöU11)
Ev. justering
Proposition 2015/16:94 och motioner
Föredragande: ML

8. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU11 Genomförande av det omarbetade direktivet om
explosiva varor, torsdagen den 14 april

9. Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete (FöU13)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:88 och motioner
Föredragande: ML

10. Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (FöU14)
Fråga om att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2015/16:122 och motioner
Föredragande: MB

11. Stöd till Frankrike med försvarsmateriel (FöU15)
Fråga om att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2015/16:153 och ev. motioner
Föredragande: MB

12. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet.
Prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

13. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott

14. EU-frågor

15. Anmälningar

16. Kanslimeddelanden

17. Övriga frågor

18. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 april 2016 kl. 11.00

Bilagor