Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:32 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32
Datum och tid: 2016-04-12 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete (FöU13)
Justering
Skr. 2015/16:88 och motioner
Föredragande: ML

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU13 Riksrevisionens
rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete, onsdagen den 20 april

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2015/16:75
Föredragande: MB

5. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om beredning av proposition 2015/16:152 och
motioner i sammansatt utskott med utrikesutskottet.

6. Årligt försvars- och säkerhetsforum för Norden, Baltikum
och Polen
Beslut om deltagande

7. EU-frågor

8. Anmälningar

9. Kanslimeddelanden

10. Preliminär sammanträdesplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 april 2016 kl. 10.00

Bilagor