Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:35 Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35
Datum och tid: 2016-04-26 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FöU3y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Justering
Skr. 2015/16:75
Föredragande: MB

2. Information av Riksrevisionen om Försvarsmaktens årsredovisning
Thomas Dawidowski, revisionsdirektör
Stefan Golbo, enhetschef
Tomas Janhed, ansvarig revisor

3. Justering av protokoll

4. Stöd till Frankrike med försvarsmateriel (FöU15)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:153 och motioner
Föredragande: MB

5. EU-frågor

6. Anmälningar

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 april 2016 kl. 09.30.

Bilagor