Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37
Datum och tid: 2016-05-10 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Stöd till Frankrike med försvarsmateriel (FöU15)
Justering
Prop. 2015/16:153 och motioner
Föredragande: MB

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel, torsdagen den 19 maj

3. Information från Försvarsdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand m.fl.

4. Justering av protokoll

5. Elsäkerhet (FöU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:163 och en motion
Föredragande: ML

6. Vårändringsbudget för 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:99 och en motion
Föredragande: MB

7. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:100 och motioner
Föredragande: MB

8. Årsredovisning för staten 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2015/16:101
Föredragande: MB

9. Utskottets uppföljning av krigsförbandens bemanning
Föredragande: MB

10. EU-frågor

11. Konferens: Secure Cities
Nominering av två deltagare

12. Anmälningar

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 09.30.

Bilagor