Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-05-12 kl. 09:30

Torsdag 2016-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38
Datum och tid: 2016-05-12 09:30
Plats: RÖ5-32

1. Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (FöU14)
Justering
Prop. 2015/16:122 och motioner
Föredragande: MB

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands, torsdagen den 19 maj

3. Information av Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS) om frivilligorganisationernas ekonomiska situation
Ordförande Annette Rihagen, Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Anmälningar

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 11.00.

Bilagor