Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:39 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39
Datum och tid: 2016-05-17 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Den nuvarande militära utvecklingen i Arktis och en introduktion till olika nationella säkerhetspolitiska inriktningar kring arktiska frågor
Information (arbetsspråk engelska)
Senior forskare Siemon Wezeman, Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)
Forskare Ekaterina Klimenko, Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2016 kl. 09.30.

Bilagor