Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4
Datum och tid: 2015-10-22 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Arbetet med flyktingsituationen i Sverige
Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Generaldirektör Helena Lindberg

2. Justering av protokoll

3. Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism (FöU1y)
Justering
Skr. 2014/15:146 och motioner
Föredragande: ML

4. Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten (FöU2)
Fortsatt beredning
Skr. 2014/15:142
Föredragande: ML

5. Militära frågor (FöU3)
Beredning
Motioner
Föredragande: KH

6. Utskottets uppföljningsprojekt om informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar
Redovisning av utskottets uppföljningsprojekt
Föredragande: ML, EM

7. EU-frågor

8. Anmälningar

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 november 2015 kl. 09.45

Bilagor