Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:40 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:40
Datum och tid: 2016-05-19 09:30
Plats: RÖ5-32

1. Elsäkerhet (FöU12)
Justering
Prop. 2015/16:163 och motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU12 Elsäkerhet, torsdagen den 26 maj

3. Information om beredskapslagring m.m.
Generaldirektör Mikael Odenberg, Svenska kraftnät
Chef Mikael Toll, Energimyndigheten

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 09.30

Bilagor