Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:41 Torsdag 2016-05-26 kl. 09:45

Torsdag 2016-05-26 kl. 09:45

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:41
Datum och tid: 2016-05-26 09:45
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet om internationella samarbeten
Statssekreterare Jan Salestrand m.fl., Försvarsdepartementet

2. Information om beredskapsfrågor m.m.: tema dricksvatten och livsmedelsförsörjning
Folke K Larsson, huvudsekreterare, Dricksvattenutredningen
Ulrika Askling, sekreterare, Dricksvattenutredningen
Annica Sohlström, tf. generaldirektör, Livsmedelsverket
Mats Johansson, teamchef beredskap och försörjning, Livsmedelsverket

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Nordiska Rådets konferens om nordisk försvars- och säkerhetspolitik den 9–10 oktober 2016
Fråga om deltagande

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 juni 2016 kl. 11.00

Bilagor