Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:43 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:43
Datum och tid: 2016-06-09 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Fortifikationsverket
Generaldirektör Urban Karlström m.fl.

2. Kl. 10.30 Information av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must)
Chefen för Must Gunnar Karlson m.fl.

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 11.00

Bilagor