Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:44 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:44
Datum och tid: 2016-06-14 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl.

2. Justering av protokoll

3. Gemensam ram för att motverka hybridhot (2016/17:FöU2)
Fråga om att ge vissa utskott tillfälle att yttra sig över Kommissionens meddelande

4. Bemyndigande rörande subsidiaritetsärenden

5. EU-frågor

– Anmälan av delegater till den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken den 2–4 september 2016 i Slovakien

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Preliminärt tisdagen den 27 september 2016 kl. 11.00

Bilagor