Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:45

Torsdag 2015-11-05 kl. 09:45

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5
Datum och tid: 2015-11-05 09:45
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten (FöU2)
Justering
Skr. 2014/15:142
Föredragande: ML

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU2 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten, onsdagen den 11 november

4. Militära frågor (FöU3)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KH

5. EU-frågor

6. Anmälningar

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Kl. 10.00 Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Generaldirektör Helena Lindberg
– Uppföljning av vårens redovisning av nationella risker och förmågor – inriktning för 2016
– Samordningen av krisberedskapen
– Krisberedskap när det gäller lagring av drivmedel, samhällets betalningssystem, m.m.
– Släckskum inom räddningstjänsten och försvaret – redovisning av pågående arbete

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 november 2015 kl. 11.00

Bilagor