Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-12 kl. 08:00

Torsdag 2015-11-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7
Datum och tid: 2015-11-12 08:00
Plats: RÖ5-32

1. Fördjupad information om nordisk och rysk försvarspolitik

Kl. 08.00 SIPRI presenterar en översikt över utvecklingen av nationella försvarsutgifter med fokus på Nordeuropa och Östersjöregionen (föredragning på engelska)
Senior researcher Pieter Wezeman och senior researcher Siemon Wezeman, Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut (SIPRI)

Kl. 08.45 Försvarspolitiska reaktioner och utmaningar i vårt närområde i ljuset av kriget i Ukraina
- Hur ser den försvarsekonomiska utvecklingen ut i Östersjöregionen och hur påverkar den försvarspolitiken?
- Vilka utmaningar står länderna inför och hur hanterar de situationen?
Enhetschef Johannes Malminen, forskningsledare Niklas Granholm och forskare Johan Eellend, Enheten för Säkerhetspolitik, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Kl. 09.45 Avslutning

2. Kl. 10.00 Justering av protokoll

3. Militära frågor (FöU3)
Justering
Motioner
Föredragande: KH

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU3 Militära frågor, torsdagen den 19 november

5. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet.

6. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott

7. EU-frågor

8. Anmälningar

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Kl. 10.30 Information av försvarsministern inför FAC m.m.
Försvarsminister Peter Hultqvist

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 november 2015 kl. 10.00

Bilagor