Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17: Torsdag 2017-02-16 kl. 11:00

Torsdag 2017-02-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:
Datum och tid: 2017-02-16 11:00
Plats: RÖ 5-32Bilagor