Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Onsdag 2016-09-14 kl. 08:00

Onsdag 2016-09-14 kl. 08:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-14 08:00
Plats: RÖ5-10 (Finansutskottets sessionssal)

1. Information från Försvarsdepartementet och Försvarsmakten
Statssekreterare Jan Salestrand
Överbefälhavare general Micael Bydén

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 september 2016 kl. 11.00

Bilagor