Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:11 Torsdag 2016-11-24 kl. 09:30

Torsdag 2016-11-24 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11
Datum och tid: 2016-11-24 09:30
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet med anledning av budgetpropositionen, utgiftsområde 6
Statssekreterare Jan Salestrand
Departementsrådet Michael Cherinet, chef för MFU – enheten för materiel forskning och utveckling

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MB, ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 november 2016 kl. 11.00

Bilagor