Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Tisdag 2016-11-29 kl. 10:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-11-29 10:00
Plats: RÖ5-32 (p. 1–6), FRA, Lovön (p. 7)

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MB, ML

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 december kl. 09.30

7. Information om Försvarets radioanstalts verksamhet
Generaldirektör Dag Hartelius

Bilagor