Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-12-01 kl. 09:30

Torsdag 2016-12-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-12-01 09:30
Plats: RÖ5-32

1. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MB, ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU1 Försvar och samhällets krisberedskap, torsdagen den 8 december 2016

3. Justering av protokoll

4. Försvarspolitik (FöU3)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ES

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 december 2016 kl. 11.00

Bilagor