Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2016-12-06 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. Kommissionens arbetsprogram 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2016) 710
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 december 2016 kl. 10.00

Bilagor