Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2016-12-08 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Riksrevisionen med anledning av Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (RiR 2016:8)
Riksrevisor Margareta Åberg
Enhetschef Jörgen Lindström
Projektledare Per Dackenberg

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (FöU8)
Beredning
Skr. 2016/17:42 och motioner
Föredragande: ML

4. Försvarspolitik (FöU3)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ES

5. Kommissionens arbetsprogram 2017 (FöU2y)
Beredning
KOM(2016) 710
Föredragande: ML

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 december 2016 kl. 08.30

Bilagor