Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2016-12-15 kl. 08:30

Torsdag 2016-12-15 kl. 08:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2016-12-15 08:30
Plats: RÖ5-32

1. Försvarspolitik (FöU3)
Justering
Motioner
Föredragande: ES

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU3 Försvarspolitik, onsdagen den 18 januari 2017

3. Kommissionens arbetsprogram 2017 (FöU2y)
Justering
KOM(2016) 710
Föredragande: ML

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Sveriges delegation till Interparlamentariska unionens vårförsamling, Dhaka, Bangladesh, 1–5 april 2017

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 januari 2017 kl. 10.00

Bilagor