Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2017-01-19 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om utredningen Forskning och utveckling på försvarsområdet
Utredaren Björn von Sydow
Sekreteraren Katarina Wilhelmsen

2. En rymdstrategi för Europa
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet och ev. beredning
KOM(2016) 705
Föredragande: ML

3. Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Prop. 2016/17:50 och motioner
Föredragande: ML

4. Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (FöU8)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:42 och motioner
Föredragande: ML

5. Militära frågor (FöU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

6. Konstitutionsutskottets granskning – Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning
Fråga från konstitutionsutskottet till försvarsutskottet
Föredragande: MB

7. EU-frågor

8. Öppet hus
Fråga om utskottets deltagande den 25 mars 2017 kl. 12.30–16.00

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 januari 2017 kl. 10.00

Bilagor