Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2017-01-26 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (FöU8)
Justering
Skr. 2016/17:42 och motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter, onsdagen den 16 februari 2017

3. En rymdstrategi för Europa (FöU3y)
Justering
KOM(2016) 705
Föredragande: ML

4. Information från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) med anledning av rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv 2016
Forskningsledare Gudrun Persson
Forskningsledare Fredrik Westerlund
Forskningsledare Carolina Vendil Pallin
Forskare Tomas Malmlöf

5. Justering av protokoll

6. Militära frågor (FöU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

7. Konstitutionsutskottets granskning - Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning
Fortsatt beredning och beslut
Föredragande: LF

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor