Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-01-31 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Beredning
Skr. 2016/17:70 och motioner
Föredragande: MB

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 februari 2017 kl. 10.00

Bilagor