Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-27 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre, Försvarsmakten
Överdirektör Nils Svartz, MSB

2. Justering av protokoll

3. Gemensam ram för att motverka hybridhot (FöU2)
Fråga om att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över Kommissionens meddelande om gemensam ram för att motverka hybridhot och
Beredning
Föredragande: ML

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2016
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: ML

5. Förslag om utskottsinitiativ
Fråga om behandling
Föredragande: LF

6. EU-frågor

7. Reseberättelse
Utskottets delegationsresa till Malaysia och Singapore

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 oktober 2016 kl. 10.00

Bilagor